Organizacje pozarządowe

Z Wiki obywatelskie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Organizacje pozarządowe:

„robią coś zasadniczo odmiennego od tego, czym zajmują się firmy i władze. […] Organizacja pozarządowa nie dostarcza rynkowi towarów i usług ani nikim nie rządzi. […] Produktem organizacji jest zmiana, która zachodzi w człowieku pod wpływem jej działania.” Peter Drucker

to „specyficzne, współczesne formy samoorganizacji społecznej, struktury integrujące grupy obywateli, charakteryzujące się:

  • względnie dojrzałą tożsamością społeczną,
  • określonym stopniem zorganizowania,
  • prywatnym charakterem inicjatywy,
  • dobrowolnością uczestnictwa,
  • niezależnością i
  • niekomercyjnością,
  • a także na ogół - znacznym udziałem wolontariatu i istotną rolą w kształtowaniu postaw ludzkich”. Piotr Gliński

Piotr Frączak, Ryszard Skrzypiec "Organizacje pozarządowe – w poszukiwaniu kryteriów definicyjnych" FederalistKa nr 8